Pediyatrik Romatolojide Otoenflamatuvar Hastalıklar Eğitim Programı

Eğitim videolarını sırasıyla izlemeye başlayarak modül sonu testlerini tamamlayabilirsiniz.

Program sonundaki genel değerlendirme testinde başarılı olunması durumunda sertifika için hak kazanılır.

Hemen Başla

Eğitim Modülleri

Otoenflamasyon Hakkında

 • Otoenflamasyon Mekanizmaları Nelerdir?
 • Otoenflamasyonun Genetik ve Epigenetik Yönü
 • Otoenflamasyonda İnflamazom, Sitokin ve Reseptörler

Otoenflamatuvar Hastalıklara Genel Bakış

 • Otoenflmatuvar Hastalıkların Sınıflandırılması
 • Otoenflamatuvar Hastalıklarda Klinik Tanılandırma
 • Otoenflamatuvar Hastalıkları Genetik Tanılandırma
 • Otoenflamatuvar Hastalıkların Aktivite ve Hasar Ölçütleri

Inflamazomopatiler

 • Ailesel Akdeniz Ateşi
 • Mevalonat Kinaz Eksikliği
 • TRAPS
 • Kriyopirin İlişkili Periodik Ateş Sendromu
 • Diğer (PAID, PAAND, NLRC 4-AID, NAIAD, PAPA, PFIT)

NF - KB / TNFopatiler

 • Blau ve EOS
 • LUBAC, RIPK1
 • OTULIPENİ ve TNFAIP3-A20
 • Interferonopatiler
 • ADA-2 Eksikliği
 • Actinopatiler

Diğer Otoenflamatuvar Hastalıklar

 • SJIA ve Makrofaj Aktivasyon Sendromu
 • Behçet Hastalığı
 • PFAPA
 • İdiopatik Perikardit
 • CRMO, DIRA, DITRA

Genel Değerlendirme Testi

Kurs Programı Tanıtım Videosunu İzleyin